Näkövammaiskortti

Näkövammaiskortti.

Näkövammaiskortin tarkoituksena on todistaa haltijansa näkövammaisuus. Kortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, vaan pyydettäessä haltijan on voitava todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Näkövammaiskorttiin merkitään kortin haltijan nimi, syntymäaika, näkövamman aiheuttama haitta-asteprosentti ja haittaluokka. Näkövammaiskortin myöntämisestä vastaavat Näkövammaisten liitto ry ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Näkövammaiskortti on maksuton.

Näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskortti myönnetään henkilön liittyessä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen. Henkilöt, jotka eivät halua liittyä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen saavat kortin ottamalla yhteyttä Näkövammaisten liiton jäsenpalveluyksikköön.

Alennuksia

Näkövammaiskorttiin tulee tieto haitta-asteesta, joten kortilla voi vaivattomasti osoittaa oikeutensa esimerkiksi alennuksiin
  • Finnairilla
  • VR:llä
  • teattereissa
  • museoissa
Näkövammaisella on oikeus tietyin edellytyksin saada alennusta matka- ja pääsylipuista tai saada oppaan lippu ilmaiseksi maksaessaan itse täyden hinnan. Käytännöt vaihtelevat, joten alennusta kannattaa tiedustella maksamisen yhteydessä.