Tie­don­saan­ti­pal­ve­lut

STEA-logo

TIEDONSAANTIPALVELUIDEN ESITTELY

Tiedonsaantipalvelut on sosiaali- ja terveysministeriön tukema hanke, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry. Toimialueena Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Itä-Savon maakunnat. 

Tiedonsaantipalveluiden kokonaistavoitteena on luoda toimivia, luotettavia sähköisiä asiointimalleja ja tietoteknisiä ratkaisuja yksittäisten näkövammaisten ja näkövammaiskerhojen käyttöön. Palvelun tavoitteena on tukea yksittäisten näkövammaisten yhteisöllisyyttä ja hankkia työkaluja, joilla alueellisella tasolla vastataan hallitusohjelman asettamiin haasteisiin kaikkien tietoyhteiskunnasta. Tähän pyritään mm. järjestämällä atk-koulutusta, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Ohjaus ja neuvonta

Jos sinulla on ongelmia tietokoneen kanssa, pitäisi asentaa uusi ohjelma tai laite, tarvitset opastusta Daisy-laitteen kanssa tai haluat äänitekstipalvelun televisioosi, mutta työ on hankalaa näkövamman ja tietotaidon puuttumisen vuoksi, pyrimme auttamaan tässä.

Apua saat soittamalla Jarno Mandelinille numeroon 044 775 2239. Kartoitamme ongelman ja sovimme jatkotoimenpiteistä, tarvittaessa tulemme luoksesi hoitamaan asian. Palvelu on maksuton.

Tietotukihenkilö Jarno Mandelin on tavoitettavissa parhaiten puhelimitse.