Tie­don­saan­ti­pal­ve­lut

STEA-logo

TIEDONSAANTIPALVELUIDEN ESITTELY

Tiedonsaantipalvelut on sosiaali- ja terveysministeriön tukema hanke, jota hallinnoi Pohjois-Savon Näkövammaiset ry. Toimialueena on Pohjois-Savo.

Tiedonsaantipalveluiden kokonaistavoitteena on luoda toimivia, luotettavia sähköisiä asiointimalleja ja tietoteknisiä ratkaisuja yksittäisten näkövammaisten ja näkövammaiskerhojen käyttöön. Palvelun tavoitteena on tukea yksittäisten näkövammaisten yhteisöllisyyttä ja hankkia työkaluja, joilla alueellisella tasolla vastataan hallitusohjelman asettamiin haasteisiin kaikkien tietoyhteiskunnasta. Tähän pyritään mm. järjestämällä atk-koulutusta, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Ohjaus ja neuvonta

Jos sinulla on ongelmia tietokoneen tai puhelimen kanssa, pitäisi asentaa uusi ohjelma tai laite, tarvitset opastusta Daisy-laitteen kanssa tai haluat äänitekstipalvelun televisioosi, mutta työ on hankalaa näkövamman ja tietotaidon puuttumisen vuoksi, pyrimme auttamaan tässä.

Kartoitamme ongelman ja sovimme jatkotoimenpiteistä, tarvittaessa tulemme luoksesi hoitamaan asian. Palvelu on maksuton.

Tietotukihenkilö on tavoitettavissa parhaiten puhelimitse.