So­keain Ys­tä­vät ry:n lo­mat vuo­del­le 2019 haet­ta­vis­sa

Sokeain Ystävät ry:n lomat Majatalo Onnelassa vuodelle 2019 ovat haettavissa.
Virkistysloma on viiden vuorokauden ohjelmallinen loma aikuisille näkövammaisille täysihoi-dolla ja se vietetään Sokeain Ystävien omistamassa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Lomaan sisältyy majoitus kahden hengen comfort-huoneessa, kolme ruokailua päivässä, yhdessäoloa ja vertaistukea, monipuolista päivä- ja iltaohjelmaa sekä hierontahoitoja. Loman omavastuuosuus on 50 euroa per aikuinen. Loman listahinta on 550 euroa, josta Sokeain Ystävät kustantaa 500 euroa. Virkistysloma on tarkoitettu normaalikuntoisille, lomalla itsenäisesti tai avustajan kanssa pärjääville näkövammaisille aikuisille henkilöille. Valinnat tehdään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Loma voidaan myöntää samalle henkilölle kahden vuoden välein.
Lomaa haetaan tänä vuonna uudistetusti suoraan avoimella hakemuksella Sokeain Ystäviltä. Avoimeen hakemukseen tulee laittaa tarkkojen henkilö- ja yhteystietojen lisäksi lyhyt selvitys miksi haluaa ja miksi loma olisi hakijalle hyväksi. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus hakijan terveydentilasta. Todistuksesta on ilmettävä hakijan kyky itsenäiseen toimintaan joko yksin tai avustajan avustamana. Sokeain Ystävät ry ottaa vastaan hakemuksen, päättää lomien saajista ja ilmoittaa myönnetystä lomasta suoraan hakijalle. Lomaviikot jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Sokeain Ystävien virkistyslomaa haetaan tekemällä ja toimittamalla avoin hakemus Sokeain Ystäville 31.10.2018 mennessä. Sokeain Ystävät ry ilmoittaa lomasta vain saajille 10.12.2018 mennessä. Loma vietetään jollakin erikseen listatuista lomaviikoista, jolloin ohjelmaa ja vertaistukea on järjestetty. Ensimmäinen lomaviikko on viikolla 8. Muut lomaviikot ovat heinäkuussa, viikot 27,28 ja 29. Hakemus toimitetaan osoitteella Sokeain Ystävät ry / Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula tai liitteineen sähköpostitse miia.kiukkonen@syry.fi. Hakemuskaavakkeita saa myös Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n toimintakeskukselta tai Sokeain Ystävät ry:n nettisivuilta osoitteesta www.syry.fi.